В нашата компания сме назначили длъжностно лице по защитата на данните. Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, както следва:

bredent GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
Имейл: Datenschutz@bredent.com

Политика за поверителност

 1. Защита на данните с един поглед
Общи сведения

Следните сведения оформят прост обзор на това, какво се случва с Вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт. Лични данни са всички данни, чрез които може да бъде установена самоличността Ви. Подробна информация по темата за защита на данните можете да намерите в нашата Политика за поверителност, изложена под настоящия текст.

Събиране на данни на нашия уебсайт
Кой отговаря за събирането на данни на този уебсайт?

Обработването на данни на този уебсайт се осъществява от собственика на уебсайта. Можете да намерите неговите данни за контакт в раздела с данни „За компанията“ на този уебсайт.

Как събираме Вашите данни?

От една страна, данните Ви се събират благодарение на това, че сами ни ги предоставяте. При това може да става дума напр. за данни, които сте въвели във формуляр за контакт.

Други данни се събират автоматично от нашите IT системи при посещенията на уебсайта. Това са преди всичко технически данни (напр. интернет браузър, операционна система или време на преглеждане на страницата). Събирането на тези данни става автоматично, щом влезете на нашия уебсайт.

За какво използваме Вашите данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира безпроблемна функционална готовност на уебсайта. Други данни могат да бъдат използвани за анализ на поведението Ви като потребител.

Какви права имате по отношение на собствените си данни?

Имате право по всяко време да получавате безплатно информация за произхода, получателя и целта на съхраняваните Ваши лични данни. Имате право също така да поискате тези данни да бъдат коригирани, блокирани или заличени. За целта, както и за допълнителни въпроси по темата за защита на данните, можете да се свързвате с нас по всяко време на адреса, посочен в раздела „За компанията“. Освен това имате право на обжалване пред компетентните надзорни органи.

Имате също така право при определени обстоятелства да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни. Подробни данни за това можете да намерите в Политиката за поверителност, раздел „Право на ограничаване на обработването“.

Инструменти за анализ и инструменти от трети страни

При посещения на нашия уебсайт поведението Ви при сърфиране може да бъде оценявано статистически. Това става преди всичко чрез бисквитките и така наречените програми за анализ. По принцип анализът на поведението Ви при сърфиране се осъществява анонимно; поведението при сърфиране не може да бъде свързано обратно с Вас. Можете да възразите срещу този анализ или да не го допуснете, като не използвате определени инструменти. Подробна информация по въпроса ще намерите в Политиката за поверителност по-долу.

Можете да възразите срещу този анализ. В настоящата Политика за поверителност ще Ви информираме относно възможностите за възражение.

 1. Общи сведения и задължителни данни
Защита на данните

Операторите на тези страници приемат много сериозно защитата на Вашите лични данни. Ние третираме Вашите лични данни като поверителни и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и настоящата Политика за поверителност.

При използването на този уебсайт се събират различни лични данни. Лични данни са данните, чрез които може да бъде установена самоличността Ви. Настоящата Политика за поверителност разяснява какви данни събираме и за какво ги използваме. Тя обяснява също и как и с каква цел се прави това.

Бихме искали да обърнем внимание на това, че при предаването на данни в интернет (напр. при комуникация чрез имейл съобщения) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна непробиваема защита на данните срещу достъпа на трети страни.

Указание относно администратора на данни

Администраторът, отговарящ за обработването на данни на този уебсайт, е:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Телефон: + 49 7309 872-441
Имейлinfo-medical@bredent.com

bredent  GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Телефон: + 49 7309 872-22
Имейлinfo@bredent.com

Администраторът на данни е физическото или юридическо лице, което самостоятелно или съвместно с други лица определя целите и средствата за обработването на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Оттегляне на съгласието за обработване на Вашите данни

Много от операциите при обработването на данните са възможни само с Вашето изрично съгласие. Можете да оттеглите вече дадено съгласие по всяко време. За целта е достатъчно да ни изпратите по имейл съобщение в свободна форма. Законосъобразността на обработването на данни, осъществено до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи, както и срещу директен маркетинг (чл. 21 от ОРЗД)
Ако обработването на данни се осъществява въз основа на чл. 6, ал. 1, буква д или е от ОРЗД, имате право да подадете по всяко време възражение срещу обработването на Вашите лични данни, като се позовете на конкретната Ваша ситуация; това важи също и за профилиране въз основа на настоящите разпоредби. Съответното правно основание за обработване на данни можете да намерите в настоящата Политика за поверителност. Ако подадете възражение, ние няма да обработваме повече съответните Ви лични данни, освен ако не сме в състояние да представим необорими легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването служи за целите на предявяването, упражняването или защитата на правни претенции (възражение по чл. 21, ал. 1 от ОРЗД).
Ако личните ви данни се обработват с цел директен маркетинг, имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на засягащите Ви лични данни за целите на такъв маркетинг; това важи също и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. При възражение от Ваша страна личните Ви данни повече няма да бъдат използвани за целите на директния маркетинг (възражение по чл. 21, ал. 2 от ОРЗД).
Право на обжалване пред компетентните надзорни органи

В случай на нарушения на ОРЗД субектите на данни имат право на обжалване пред надзорен орган, по-специално в държавата членка на тяхното обичайно местожителство, по местоработата им или мястото на предполагаемото нарушение. Правото на обжалване не засяга останалите административни или правни средства за защита.

Право на предаване на данните

Имате право да поискате данните, които обработваме автоматично въз основа на Вашето съгласие или в изпълнение на договор, да бъдат предадени на Вас или на трета страна в достъпен, машинночетим формат. Ако поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено само дотолкова, доколкото е технически осъществимо.

Криптиране чрез SSL или TLS

Този сайт използва криптиране чрез SSL или TLS от съображения за сигурност и за защита при предаването на поверително съдържание, като например поръчки или запитвания, които изпращате до нас като оператор на сайта. Криптираната връзка се разпознава по това, че адресният ред на браузъра се променя от „http://“ на „https://“ и по символа на катинар в реда на браузъра.

При активирано криптиране чрез SSL или TLS данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация, блокиране, заличаване и коригиране

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да получите безплатна информация за съхраняваните Ваши лични данни, техния произход и получател, както и за целта на обработването на данните, а при нужда и право на коригиране, блокиране или заличаване на тези данни. За целта, както и за допълнителни въпроси по темата за личните данни, можете да се свързвате с нас по всяко време на адреса, посочен в раздела „За компанията“.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. За целта можете да се свързвате с нас по всяко време на адреса, посочен в раздела „За компанията“. Право на ограничаване на обработването е налице в следните случаи:

 • Когато оспорвате коректността на съхраняваните от нас Ваши лични данни, обикновено ни е необходимо време, за да ги потвърдим. Докато тече проверката, имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.
 • Ако обработването на Вашите лични данни е осъществено / се осъществява незаконосъобразно, можете да поискате ограничаване на обработването на данните вместо тяхното заличаване.
 • Ако Вашите лични данни вече не са ни необходими, но Вие се нуждаете от тях за упражняване, защита или прилагане на правни претенции, имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни вместо тяхното заличаване.
 • Ако сте подали възражение съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД, трябва да бъде намерен баланс между Вашите и нашите интереси. Докато не бъде установено чии интереси имат предимство, имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.

Ако сте ограничили обработването на Вашите лични данни, освен да бъдат съхранявани, тези данни могат и да бъдат обработвани, но само с Вашето съгласие или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес за Европейския съюз или държава членка на същия.

Възражение срещу имейл съобщения с рекламна цел

С настоящото се оспорва използването на откритите данни за контакт, публикувани в рамките на задължителните данни в раздел „За компанията“, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са изрично поискани. Операторите на страниците си запазват изрично правото да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като например съобщения по имейл със спам съдържание.

 1. Събиране на данни на нашия уебсайт
Бисквитки

Интернет страниците използват частично така наречените бисквитки. Бисквитките не причиняват никакви вреди на Вашия компютър и не съдържат вируси. Предназначението на бисквитките е да направят офертата ни по-удобна за потребителите, по-ефективна и по-безопасна. Бисквитките са малки текстови файлове, които се инсталират на Вашия компютър и се съхраняват от Вашия браузър.

Повечето бисквитки, които използваме, са така наречените „сесийни бисквитки“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки остават съхранени на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем браузъра Ви при Вашето следващо посещение.

Можете да настроите браузъра си така, че да получавате информация при опит за инсталиране на бисквитки и да разрешавате бисквитки само в отделни случаи, да изключвате приемането на бисквитки в определени случаи или изобщо, както и да активирате автоматично изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивиране на бисквитките функционалността на този уебсайт може да бъде ограничена.

Бисквитките, които са необходими за осъществяване на процеса на електронна комуникация или за предоставяне на определени поискани от Вас функции (напр. функцията „количка за пазаруване“), се съхраняват на основание чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес да съхранява бисквитки, за да може да предоставя услугите си технически безпроблемно и оптимизирано. Доколкото се съхраняват други бисквитки (например бисквитки за анализ на поведението Ви при сърфиране), те се разглеждат отделно в настоящата Политика за поверителност.

Сървърни лог файлове

Доставчикът на страниците събира и съхранява автоматично информация в т.нар. сървърни лог файлове, които ни се предават също автоматично от Вашия браузър. Това са:

 • вид и версия на браузъра
 • използвана операционна система
 • URL адрес на препращащата страница
 • име на хоста на компютъра, от който се осъществява достъпът
 • точното време на заявката до сървъра
 • IP адрес

Тези данни не се обединяват с такива от други източници на данни.

Събирането на тези данни се осъществява на основание чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от технически безпроблемното представяне и оптимизиране на своя уебсайт – за целта трябва да се записват сървърните лог файлове.

Формуляр за контакт

Когато ни изпратите запитване чрез формуляра за контакт, Вашите данни от формуляра за запитване, включително предоставените от Вас данни за контакт, ще бъдат съхранени от нас с цел обработване на запитването и за в случай на последващи запитвания. Ние няма да предаваме тези данни на други страни без Вашето съгласие.

По този начин обработването на данните, въведени във формуляра за контакт, става изключително въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време. За целта е достатъчно да ни изпратите по имейл съобщение в свободна форма. Законосъобразността на операциите при обработването на данните, осъществено до оттеглянето, остава незасегната от оттеглянето.

Данните, въведени от Вас във формуляра за контакт, ще се съхраняват от нас, докато не поискате да ги заличим, не оттеглите съгласието си за съхранението им или докато не отпадне основанието за тяхното съхранение (напр. след като приключим с обработването на Вашата заявка). Задължителните законови разпоредби, и по-специално тези относно сроковете на съхранение, остават незасегнати.

Регистрация чрез Facebook Connect

Вместо да се регистрирате директно на нашия уебсайт, можете да се регистрирате чрез Facebook Connect. Тази услуга се предлага от Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (Ирландия).

Ако изберете да се регистрирате чрез Facebook Connect и кликнете върху бутона „Вход чрез Facebook“ / „Свързване чрез Facebook“, ще бъдете пренасочени автоматично към платформата на Facebook. Там можете да влезете, като използвате потребителските си данни. По този начин профилът Ви във Facebook ще бъде свързан с нашия уебсайт или нашите услуги. Тази връзка ще ни осигури достъп до Вашите данни, съхранявани във Facebook. Това са преди всичко:

 • Името Ви във Facebook
 • Профил и профилна снимка във Facebook
 • Профилна снимка във Facebook
 • Имейл адрес, съхраняван във Facebook
 • Идентификационен номер във Facebook
 • Списъци с приятелите Ви във Facebook
 • Харесвания във Facebook (данни за „лайкове“)
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Страна
 • Език

Тези данни се използват за създаване, настройка и персонализиране на Вашия акаунт.

Регистрацията чрез Facebook Connect и свързаните с нея операции по обработване на данни се осъществяват въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време с бъдещо действие.

Допълнителна информация можете да намерите в условията за ползване на Facebook и политиката за поверителност на Facebook. Ще ги намерите на адрес: https://facebook.com/about/privacy/ и https://facebook.com/legal/terms/.

Facebook Pixel

Нашият уебсайт използва за измерване на преобразуването на реакциите на посетителите инструмента Pixel на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Това ни позволява два следим поведението на посетителите на страниците, след като са били пренасочени към уебсайта на доставчика чрез кликване върху реклама във Facebook. По този начин може да се оцени ефективността на рекламите във Facebook за статистически цели и пазарни проучвания, както и да се оптимизират рекламните мероприятия в бъдеще.

За нас като оператор на този уебсайт събраните данни са анонимни и не можем да правим никакви заключения относно самоличността на потребителите. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook да може да използва данните за собствените си рекламни цели в съответствие с Политиката за използване на данните на Facebook. Това позволява на Facebook да превключва на показване на реклами както на страниците на Facebook, така и извън Facebook. Ние като оператор на сайта не можем да влияем на такова използване на данните.

Допълнителни указания относно защитата на Вашите лични данни можете да намерите в политиката относно поверителността на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Можете освен това да деактивирате функцията за ремаркетинг „Custom Audiences“ от раздела за настройки на адрес https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За целта трябва да влезете във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате рекламата на база използване от Facebook на уебсайта на Европейския алианс за интерактивна дигитална реклама: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Инструменти за анализ и реклама
Google Analytics

Този уебсайт използва функции на услугата за уеб анализи Google Analytics. Доставчик на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (САЩ).

Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват да се анализира използването на уебсайта от Вас. Обикновено генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт от Вас се изпраща на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Съхраняването на бисквитките на Google Analytics и използването на този инструмент за анализ се осъществяват въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уебсайт, така и своята реклама.

Възражение срещу събирането на данни: Кликнете тук за отказ

MailChimp

Този уебсайт използва услугите на MailChimp за разпространение на бюлетини. Доставчик на услугата е Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (САЩ).

MailChimp е услуга, с която, наред с други неща, може да се организира и анализира разпространението на бюлетини. Ако въведете данни с цел да си осигурите получаването на бюлетина (напр. имейл адрес), тези данни ще се съхраняват на сървърите на MailChimp в САЩ.

MailChimp е сертифицирана съгласно Щита за поверителност на личните данни между ЕС и САЩ (EU-US-Privacy-Shield). „Щитът за поверителност“ е споразумение между Европейския съюз (ЕС) и САЩ, което има за цел да гарантира спазването на европейските стандарти за защита на данните в САЩ.

С помощта на MailChimp можем да анализираме нашите кампании за разпространение на бюлетини. Когато отворите имейл, изпратен с MailChimp, съдържащ се в имейла файл (т.нар. уеб маяк (web beacon)), се свързва със сървърите на MailChimp в САЩ. По този начин може да се установи дали дадено съобщение за информационен бюлетин е било отворено и евентуално върху кои връзки е кликвано. Освен това се събира техническа информация (напр. време на достъпа, IP адрес, вид браузър и операционна система). Тази информация не може да бъде свързана със съответния получател на бюлетина. Тя служи единствено за статистически анализ на кампании за разпространение на бюлетини. Резултатите от тези анализи могат да бъдат използвани за по-добро съобразяване на бюлетините в бъдеще с интересите на получателите.

Ако не желаете анализи чрез MailChimp, трябва да прекратите абонамента си за бюлетина. За целта във всяко съобщение за бюлетин предоставяме съответна връзка. Освен това можете да прекратите абонамента си за бюлетина директно от уебсайта.

Обработването на данните се осъществява въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, ал. 1, буква а от ОРЗД). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като прекратите абонамента си за бюлетина. Законосъобразността на вече осъществените операции по обработването на данните остава незасегната от оттеглянето.

Данните, които ни предоставяте с цел получаване на бюлетина, се съхраняват от нас, докато не прекратите абонамента си за бюлетина, след което се изтриват от нашите сървъри, както и от сървърите на MailChimp. Данните, които съхраняваме за други цели (напр. имейл адреси за зоната за членове), остават незасегнати от това.

Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на данните на MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Сключване на споразумение за обработване на данни

Ние сме сключили т. нар. „споразумение за обработване на данни“ с MailChimp, с което задължаваме MailChimp да защитава данните на нашите клиенти и да не ги предава на трети страни. Можете да видите това споразумение на следната връзка: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Анонимизиране на IP адрес

Активирахме на този уебсайт функцията за анонимизиране на IP адреси. Това означава, че вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз, или в други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде препратен в САЩ. Пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там само в изключителни случаи. Google ще използва тази информация по поръчение на оператора на този уебсайт с цел оценка на използването на уебсайта от Ваша страна, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с използването на уебсайта и на интернет, на оператора на уебсайта. IP адресът, предаден от Вашия браузър в рамките на Google Analytics, няма да бъде съхраняван от Google заедно с други данни.

Плъгин за браузър

Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките, като направите съответните софтуерни настройки на Вашия браузър; бихме искали обаче да обърнем внимание на това, че в такъв случай може да не бъдете в състояние, ако се наложи, да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. Можете също така да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитки и свързани с използването на уебсайта от Вас (включително Вашия IP адрес), от Google и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате плъгина за браузър, предлаган на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl.

Възражение срещу събирането на данни

Можете да предотвратите събирането на Вашите данни от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Инсталира се бисквитка за отказ (Opt-Out), която предотвратява събирането на Вашите данни при бъдещи посещения на този уебсайт: деактивиране на Google Analytics.

Допълнителна информация относно начина, по който Google Analytics обработва данните на потребителите, можете да намерите в Политиката за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl.

Обработване по възлагане

Сключили сме с Google договор за обработване по възлагане и прилагаме в пълен обем строгите изисквания на германските органи за защита на данните при използването на Google Analytics.

Демографски характеристики при Google Analytics

Този уебсайт използва функцията „Демографски характеристики“ на Google Analytics. По този начин могат да се генерират отчети, включващи данни за възрастта, пола и интересите на посетителите на сайта. Тези данни се извличат от базираната на интереси реклама на Google и от данни за посетителите на доставчици – трети страни. Тези данни не могат да бъдат свързани с никое определено лице. Можете да деактивирате тази функция по всяко време чрез настройките за показване на реклами на Вашия акаунт в Google или да забраните по принцип събирането на Вашите данни от Google Analytics, както е описано в раздела „Възражение срещу събирането на данни“.

 1. Плъгини и инструменти
YouTube с повишена защита на данните

Нашият уебсайт използва плъгини на уебсайта YouTube. Оператор на този сайт е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (САЩ).

Използваме YouTube в режим на повишена защита на данните. Според YouTube този режим не позволява на YouTube да съхранява данни за посетителите на този сайт, преди те да изгледат видеоклипа. Предаването на данни на партньори на YouTube обаче не се изключва задължително от режима на повишена защита на данните. Така че, независимо дали гледате някой видеоклип, YouTube установява връзка с мрежата на Google DoubleClick.

Веднага щом стартирате видеоклип от YouTube на нашия уебсайт, се установява връзка със сървърите на YouTube. По този начин сървърът на YouTube получава данни за това, кои наши страници сте посетили. Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, Вие разрешавате на YouTube да свърже поведението Ви при сърфиране директно с личния Ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Освен това, след стартирането на видеоклип YouTube може да инсталира на Вашето крайно устройство различни бисквитки. С помощта на тези бисквитки YouTube може да получава данни за посетителите на нашия уебсайт. Наред с останалото, тези данни се използват за събиране на статистически данни за видеоклипове, подобряване на удобството за потребителите и предотвратяване на опити за измама. Бисквитките остават на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете.

В известни случаи след стартирането на видеоклип в YouTube могат да бъдат задействани допълнителни операции за обработване на данни, върху които ние нямаме контрол.

YouTube се използва с цел по-атрактивно представяне на нашите онлайн оферти. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД.

Допълнителна информация относно защитата на данните при YouTube ще намерите в тяхната политика за поверителност на адрес: https://policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts

Този сайт използва за унифицирано визуализиране на различните шрифтове т.нар. уеб шрифтове (Web Fonts), предоставяни от Google. Шрифтовете на Google се инсталират локално. При това не се осъществява връзка със сървъри на Google.

Google Maps

Този сайт използва картографската услуга Google Maps чрез специален API. Доставчик на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (САЩ).

За да използвате функциите на Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде съхранен. По принцип тези данни се прехвърлят на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Доставчикът на този сайт няма никакво влияние върху това предаване на данни.

Използването на Google Maps е в интерес на атрактивното представяне на нашите онлайн оферти и лесното намиране на местата, посочени от нас на уебсайта. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД.

Допълнителна информация относно начина, по който се обработват данните на потребителите, можете да намерите в Политиката за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Ние използваме „Google reCAPTCHA“ (по-нататък „reCAPTCHA“) на нашите уебсайтове. Доставчик на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Целта на reCAPTCHA е да провери дали въвеждането на данни на нашите уебсайтове (напр. във формуляр за контакт) е извършено от човек, или от автоматизирана програма. За целта reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уебсайта с помощта на различни характеристики. Този анализ стартира автоматично, веднага щом посетителят влезе на уебсайта. За целите на анализа reCAPTCHA оценява различни данни (напр. IP адрес, време, прекарано от посетителя на уебсайта, или движения с мишката, направени от потребителя). Събраните при анализа данни се препредават на Google.

Анализите на reCAPTCHA се извършват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не се информират, че се извършва анализ.

Обработването на данни се осъществява на основание чл. 6, ал. 1, буква е от ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес да защитава своите уеб оферти от неправомерно автоматизирано шпиониране и от спам.

Допълнителна информация относно Google reCAPTCHA, както и относно политиката за поверителност на Google можете да намерите на следните връзки: https://policies.google.com/privacy и https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html