Για την εταιρεία μας έχουμε διορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας ως εξής:

bredent GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
Email: Datenschutz@bredent.com

Δήλωση προστασίας δεδομένων

 1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές υποδείξεις

Οι ακόλουθες υποδείξεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση σχετικά με το τι συμβαίνει με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του στο εντύπωμα (Impressum) αυτής της ιστοσελίδας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς που μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τα συστήματα πληροφορικής (IT) μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε στον ιστότοπό μας.

Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες ανά πάσα στιγμή σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο εντύπωμα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας υπό ορισμένες συνθήκες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου στην ενότητα «Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας».

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αξιολογηθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης. Η ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας είναι συνήθως ανώνυμη. Η συμπεριφορά πλοήγησης δεν μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση ή να την αποτρέψετε μη χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό θα βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτή την ανάλυση. Εμείς θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές ένστασης στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 1. Γενικές υποδείξεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Χειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Υπόδειξη σχετικά με τον υπεύθυνο φορέα επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος φορέας επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Τηλέφωνο: + 49 7309 872-441
Email: info-medical@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Τηλέφωνο: + 49 7309 872-22
Email: info@bredent.com

Ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που, μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοια).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε μια ήδη δοθείσα συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Η αντίστοιχη νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία παρατίθεται στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Εάν αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (εναντίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ).

Εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Εάν αντιταχθείτε,τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς της απευθείας εμπορικής προώθησης (εναντίωση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ή να παραδίδονται σε τρίτους τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτομάτως βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως οι παραγγελίες ή τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από «http://» σε «https://» και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Ενημέρωση, αποκλεισμός, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να έχετε ανά πάσα στιγμή ελεύθερη πληροφόρηση σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί για εσάς, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, καθώς και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο εντύπωμα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο εντύπωμα. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα που έχουμε αποθηκεύσει, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής τους.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής τους.
 • Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, πρέπει να γίνει αντιστάθμιση των συμφερόντων σας και των δικών μας συμφερόντων. Εν αναμονή της επαλήθευσης του ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Εναντίωση σε διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης εντυπώματος για την αποστολή ανεπιθύμητης διαφήμισης και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

 1. Συλλογή δεδομένων στον ιστότοπό μας

Cookies

Οι σελίδες διαδικτύου χρησιμοποιούν εν μέρει τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Χρησιμοποιούνται για να κάνουν την προσφορά μας πιο φιλική προς το χρήστη, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα λεγόμενα «cookies συνεδρίας». Αυτά διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Άλλα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Τα cookies που απαιτούνται για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (π.χ. λειτουργία καλαθιού αγορών) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εφόσον αποθηκεύονται άλλα cookies (π.χ. cookies για την ανάλυση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγησή σας), αυτά θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

 • τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής
 • όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • ώρα του αιτήματος του διακομιστή
 • διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του – για το σκοπό αυτό, πρέπει να συλλέγονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα υποβολής ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Συνεπώς, η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα επικοινωνίας βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που καταχωρήσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εγγραφή μέσω Facebook Connect

Αντί να εγγραφείτε απευθείας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω Facebook Connect. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ιρλανδία.

Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε στο Facebook Connect και κάνετε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή μέσω Facebook» / «Σύνδεση μέσω Facebook», θα μεταφερθείτε αυτόματα στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί μπορείτε να συνδεθείτε με τα δεδομένα χρήσης σας. Με τον τρόπο αυτό το προφίλ σας στο Facebook θα συνδεθεί με τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας. Με αυτήν τη σύζευξη θα αποκτήσουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στο Facebook. Αυτά είναι κυρίως:

 • Όνομα στο Facebook
 • Προφίλ και εικόνα εξωφύλλου στο Facebook
 • Εικόνα εξωφύλλου στο Facebook
 • Διεύθυνση email που έχει καταχωρηθεί στο Facebook
 • Αναγνωριστικό (ID) Facebook
 • Λίστες φίλων στο Facebook
 • Facebook Likes (στοιχεία «Like»)
 • Γενέθλια
 • Φύλο
 • Χώρα
 • Γλώσσα

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την παροχή και την εξατομίκευση του λογαριασμού σας.

Η εγγραφή μέσω Facebook Connect και οι σχετικές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιούνται βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης του Facebook και στην Πολιτική απορρήτου του Facebook. Αυτά θα τα βρείτε στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ και https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Εικονοστοιχεία (Pixel) του Facebook

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το pixel δράσης επισκεπτών από το Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook») για τη μέτρηση μετατροπών.

Αυτό καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του ιστότοπου μετά την ανακατεύθυνσή τους στον ιστότοπο του παρόχου κάνοντας κλικ σε μια διαφήμιση του Facebook. Έτσι μπορεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς και να βελτιστοποιηθούν τα μελλοντικά μέτρα εμπορικής προώθησης.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα για εμάς ως διαχειριστή αυτού του ιστότοπου και δεν μπορούμε να αντλήσουμε κανένα συμπέρασμα σχετικά με την ταυτότητα των χρηστών. Ωστόσο, τα δεδομένα αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Facebook, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το αντίστοιχο προφίλ χρήστη και το Facebook να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να προβάλλει διαφημίσεις σε σελίδες του Facebook καθώς και εκτός Facebook. Η εν λόγω χρήση των δεδομένων δεν μπορεί να επηρεαστεί από εμάς ως διαχειριστή του ιστότοπου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ μέσω της λειτουργίας «Προσαρμοσμένων Κοινών» (Custom Audiences) στην ενότητα «Διαχείριση διαφημίσεων» στη διεύθυνση:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Facebook.

Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαφήμιση βάσει χρήσης του Facebook στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Διαδραστικής Ψηφιακής Διαφήμισης: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies». Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η αποθήκευση των cookies της Google Analytics και η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του.

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε εξαίρεση

MailChimp

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της MailChimp για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Ο πάροχος είναι η Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ΗΠΑ.

Το MailChimp είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Όταν εισάγετε δεδομένα για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στους διακομιστές της MailChimp στις ΗΠΑ.

Το MailChimp διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με την «Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ». Η «Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» είναι μια συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των ΗΠΑ, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων στις ΗΠΑ.

Με τη βοήθεια του MailChimp, μπορούμε να αναλύσουμε τις καμπάνιες ενημερωτικών δελτίων. Όταν ανοίγετε ένα email που αποστέλλεται μέσω MailChimp, ένα αρχείο που περιέχεται στο email (το λεγόμενο «προειδοποιητικό σήμα web») συνδέεται με τους διακομιστές της MailChimp στις ΗΠΑ. Έτσι είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοιχτεί και σε ποιους συνδέσμους, αν υπάρχουν, έχει γίνει κλικ. Επιπλέον, συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες (π.χ. χρόνος ανάκτησης, διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα). Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στον εκάστοτε παραλήπτη του ενημερωτικού δελτίου. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στατιστική ανάλυση των εκστρατειών ενημερωτικών δελτίων. Τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη προσαρμογή των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα των παραληπτών.

Εάν δεν επιθυμείτε καμία ανάλυση μέσω MailChimp, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο απευθείας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας το ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που παρέχετε για τον σκοπό της λήψης του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τους διακομιστές μας καθώς και από τους διακομιστές της MailChimp αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί από εμάς για άλλους σκοπούς (π.χ. διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την περιοχή μελών) δεν επηρεάζονται από αυτό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της MailChimp στη διεύθυνση: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Σύναψη συμφωνίας επεξεργασίας δεδομένων

Έχουμε συνάψει μια λεγόμενη «Συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων» με την MailChimp, με την οποία υποχρεώνουμε την MailChimp να προστατεύει τα δεδομένα των πελατών μας και να μην τα διαβιβάζει σε τρίτους. Η εν λόγω σύμβαση μπορεί να προβληθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Ανωνυμοποίηση IP

Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις ΗΠΑ. Η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδίδεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Προσθήκες (plugin) του προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) στην Google και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη (plugin) του προγράμματος περιήγησης η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέπει τη συλλογή των δεδομένων σας κατά τις μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποίηση του Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά με το Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά χαρακτηριστικά» του Google Analytics. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών του ιστότοπου. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από την Google, καθώς και από δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στο λογαριασμό σας στο Google ή να απαγορεύσετε γενικά τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως φαίνεται στο στοιχείο «Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων».

 1. Προσθήκες (plugins) και εργαλεία

YouTube με ενισχυμένη προστασία δεδομένων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί προσθήκες του ιστότοπου YouTube. Ο διαχειριστής των σελίδων είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.

Χρησιμοποιούμε το YouTube στην εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με το YouTube, αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων δεν αποκλείει απαραίτητα την κοινοποίηση δεδομένων σε συνεργάτες του YouTube. Για παράδειγμα, ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε ένα βίντεο, το YouTube συνδέεται με το δίκτυο Google DoubleClick.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο του YouTube στον ιστότοπό μας, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό λέει στον διακομιστή του YouTube ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό κάνοντας αποσύνδεση από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στην τελική σας συσκευή μετά την έναρξη ενός βίντεο. Με τη βοήθεια αυτών των cookies, το YouTube μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αποτροπή απόπειρας απάτης. Τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε.

Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων μετά την έναρξη ενός βίντεο στο YouTube, τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στο YouTube στην πολιτική απορρήτου του στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Γραμματοσειρές Ιστού Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές Ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google είναι εγκατεστημένες τοπικά. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών «Χάρτες Google» μέσω ενός API. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μετάδοση δεδομένων.

Η χρήση των Χαρτών Google αποσκοπεί στην ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών και στην εύκολη εύρεση των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το «Google reCAPTCHA» (εφεξής «reCAPTCHA») στους ιστότοπούς μας. Ο πάροχος είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google»).

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να ελέγχει αν η εισαγωγή δεδομένων στους ιστότοπούς μας (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) γίνεται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. Η ανάλυση αυτή αρχίζει αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνος παραμονής του επισκέπτη του ιστότοπου στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού από τον χρήστη). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εντελώς στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται ανάλυση.

Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τις διαδικτυακές προσφορές του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA και την πολιτική απορρήτου της Google, ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=de και https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html