Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig til vores virksomhed. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende måde:

bredent GmbH & Co. KG
Databeskyttelsesansvarlig
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
E-mail: Datenschutz@bredent.com

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 
 1. Oversigt over databeskyttelsen
Generelle oplysninger

De følgende retningslinjer giver et nemt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle oplysninger, som kan anvendes til at identificere dig personligt. Du kan finde udførlige oplysninger om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring, som er anført under denne tekst.

Dataindsamling på vores websted
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted udføres af udbyderen af webstedet. Du finder kontaktoplysningerne på denne hjemmesides kolofon.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles dels ved, at du meddeler os dem. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre oplysninger bliver automatisk registreret af vores IT-systemer, når du besøger webstedet. Det er først og fremmest tekniske data (f.eks. internetbrowser, styresystem eller klokkeslæt for sidevisning). Indsamlingen af disse oplysninger sker automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre en fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du angående dine data?

Du har til enhver tid ret til vederlagsfrit at få oplyst herkomst, modtager og formål med dine lagrede personoplysninger. Du har desuden ret til at anmode om berigtigelse, blokering eller sletning af disse oplysninger. I den forbindelse samt ved yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen angivne adresse. Derudover har du ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Derudover har du i visse tilfælde ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Nærmere oplysninger herom findes i Databeskyttelseserklæringen under „Ret til begrænsning af behandling“.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjepart

Når du besøger vores websted, kan din surfadfærd evalueres statistisk. Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd sker som regel anonymt; surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Du finder detaljerede oplysninger om dette i nedenstående databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om mulighederne for at gøre indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

 1. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger
Databeskyttelse

Udbyderne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, som kan anvendes til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan vise sikkerhedsmangler. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod tredjeparters adgang er ikke mulig.

Oplysning om den ansvarlige afdeling

Den ansvarlige for databehandling på dette websted er:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefon: 49 7309 872-441
E-mail: info-medical@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefon: + 49 7309 872-22
E-mail: info@bredent.com

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser og lignende).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede afgivet samtykke. Dertil rækker en uformel meddelelse pr. e-mail. Retmæssigheden af den databehandling, der er sket indtil tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

Indsigelsesret mod dataindsamling i særlige tilfælde samt mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)
Hvis databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 litra e eller f GDPR, har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger; dette gælder også for en profilering baseret på disse bestemmelser. De relevante retsgrundlag for behandlingen fremgår af denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan dokumentere ufravigelige legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen har til formål at gøre retlige krav gældende, udøve eller forsvare dem (indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR).
Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på sådan reklame, herunder profilering, i det omfang behandlingen vedrører sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, bliver dine personoplysninger efterfølgende ikke længere anvendt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2, i GDPR).
Retten til at indgive klage til den kompetente tilsynsmyndighed

Ved overtrædelse af databeskyttelsesforordningen har de berørte personer ret til at klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller det sted, hvor den formodede overtrædelse har fundet sted. Klageretten berører ikke andre administrative eller retslige klagemuligheder.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke eller automatisk for at opfylde en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Såfremt du ønsker at få overført oplysningerne direkte til en anden dataansvarlig, sker dette kun i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- og TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold som f.eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som operatør, anvender du en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan se en krypteret forbindelse på, at adresselinjen i browseren skifter fra “http ://” til “https ://” og på låsesymbolet i din browserlinje.

Når SSL- og TLS-krypteringen er aktiveret, kan de oplysninger, som du sender til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysninger, spærring, sletning og berigtigelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til vederlagsfrit at få indsigt i dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtagere og formålet med databehandlingen og i givet fald en ret til at korrigere, blokere eller slette disse data. I den forbindelse samt til yderligere spørgsmål om emnet personoplysninger kan du til enhver tid henvende dig til os på den i kolofonen angivne adresse.

Retten til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Hertil kan du til enhver tid henvende dig til os på den adresse, der er angivet i kolofonen. Retten til begrænsning af behandling gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du bestrider rigtigheden af de personlige oplysninger, vi har registreret om dig, har vi typisk brug for tid til at kontrollere dette. Under undersøgelsen har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker/skete ulovligt, kan du i stedet for sletning anmode om begrænsning af databehandlingen.
 • Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at kunne udøve, forsvare eller gøre retlige krav gældende, har du ret til i stedet for sletning at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er fastlagt, om dine eller vores interesser vejer tungere, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger, bortset fra opbevaring, kun behandles med dit samtykke eller med henblik på håndhævelse, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller med henblik på beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Indsigelse mod reklame-e-mails

Der vil blive gjort  indsigelse mod anvendelsen af de kontaktoplysninger, der oplyses inden for rammerne af pligten til offentliggørelse, til fremsendelse af reklamer og informationsmateriale, som der ikke udtrykkeligt er anmodet om. Udbyderen af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til retlige skridt i tilfælde af en uopfordret tilsendelse af reklameinformationer, f.eks. via spam-e-mails.

 1. Dataindsamling på vores websted
Cookies

Hjemmesiderne bruger delvist såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ingen virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenlige, effektive og sikre. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte “sessionscookies”. De slettes automatisk, når besøget er afsluttet. Andre cookies forbliver lagret på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, at cookies accepteres i bestemte tilfælde eller udelukkes generelt, samt at aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Ved deaktivering af cookies kan denne websides funktionalitet være begrænset.

Cookies, som er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at stille bestemte funktioner til rådighed for dig (f.eks. indkøbskurvfunktionen), lagres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Udbyderen af webstedet har en legitim interesse i at lagre cookies for at kunne stille sine tjenester teknisk fejlfrit og optimalt til rådighed. Såfremt der lagres andre cookies (f.eks. cookies til analyse af din surfingadfærd), behandles disse særskilt i denne databeskyttelseserklæring.

Server-logfiler

Udbyderen af siden indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

 • Browsertype og browserversion
 • anvendt styresystem
 • Referrer-URL
 • Hostnavn på den computer, som blev benyttet til at opnå adgang til webstedet
 • Klokkeslæt for serveranmodning
 • IP-adresse

Disse data kan ikke sammenkædes med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data sker på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Udbyderen af webstedet har en legitim interesse i den tekniske fejlfrie præsentation og optimering af sit websted – hertil skal server-log-filerne registreres.

Kontaktformular

Når du sender os forespørgsler via kontaktformularen, gemmes dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de kontaktoplysninger, som du har oplyst, med henblik på bearbejdning af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål hos os. Disse oplysninger deler vi ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af de data, der er angivet i kontaktformularen, sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Dertil rækker en uformel meddelelse pr. e-mail. Retmæssigheden af den databehandling, der har fundet sted indtil tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, som du har indtastet i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til lagringen eller formålet med datalagringen bortfalder (f.eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvungne lovbestemmelser – især opbevaringsfrister – berøres ikke heraf.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på vores hjemmeside, kan du registrere dig med Facebook Connect. Udbyderen af tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vælger du at tilmelde dig med Facebook Connect og klikker på “Login with Facebook “-/” Connect with Facebook “-knappen, sendes du automatisk videre til Facebooks platform. Her kan du logge på med dine brugerdata. Dette vil linke din Facebook-profil til vores websted/tjenester. Denne genvej giver os adgang til dine lagrede oplysninger på Facebook. De omfatter især:

 • Facebook navn
 • Facebook profil- og titelbillede
 • Facebook titelbillede
 • e-mail-adresse gemt på Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook-vennelister
 • Facebook likes (“kan jeg godt lide”-oplysninger)
 • Fødselsdag
 • Køn
 • Land
 • Sprog

Disse oplysninger bruges til at oprette, klargøre og personliggøre din konto.

Registreringen med Facebook-Connect og de dermed forbundne databehandlingsprocesser sker på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 litra a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

Se Facebooks vilkår for brug og Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger for at få flere oplysninger. Du finder dem under: https://facebook.com/about/privacy/ og https://facebook.com/legal/terms/.

Facebook Pixel

Vores websted anvender Facebook Pixel fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) til konverteringsmåling.

Således kan man følge med i, hvordan gæsterne på et websted opfører sig, når de ved at klikke på en Facebookreklame er blevet videresendt til udbyderens hjemmeside. Det gør det muligt at evaluere effektiviteten af Facebookreklamer til statistiske formål og markedsundersøgelsesformål samt at optimere fremtidige reklametiltag.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette websted, vi kan ikke drage konklusioner om brugernes identitet. Oplysningerne bliver dog gemt og behandlet af Facebook, så det er muligt at oprette forbindelse til den pågældende brugerprofil, og Facebook kan bruge oplysningerne til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer for dataanvendelse. Det gør det muligt for Facebook at skifte mellem reklameannoncer på Facebook og uden for Facebook. Som operatør af siden kan vi ikke påvirke denne anvendelse af data.

I Facebooks meddelelse om databeskyttelse finder du yderligere oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketing-funktionen “Custom Audiences” i afsnittet Indstillinger for reklamer på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du skal være logget på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret reklame fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances hjemmeside: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Analyseværktøjer og reklamer
Google Analytics

Dette websted anvender internetanalysetjenesten Google Analytics’ funktioner. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvender såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, der lagres på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De oplysninger om din brug af dette websted, der genereres af cookien, overføres normalt til en Google-server i USA, hvor de lagres.

Lagringen af Google Analytics-cookies og brugen af dette analyseværktøj sker på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. Udbyderen af webstedet har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at kunne optimere både sit webtilbud og sine reklamer.

Indsigelse mod dataindsamling: Klik for at fravælge

MailChimp

Dette websted bruger MailChimps tjenester til at udsende nyhedsbreve. Leverandøren er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, hvor det blandt andet er muligt at organisere og analysere forsendelser af nyhedsbreve. Hvis du indtaster data med henblik på henvisning til nyhedsbrevet (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse på MailChimps servere i USA.

MailChimp er certificeret i henhold til “EU-US Privacy Shield”. Privacy-Shield er en aftale mellem EU og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske standarder for databeskyttelse i USA.

Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores kampagner på nyhedsbrevet. Når du åbner en e-mail, der er sendt via MailChimp, opretter en fil (web-beacon) i e-mailen forbindelse med MailChimps servere i USA. På den måde kan det fastslås, om en nyhedsmail er åben, og hvilke links der evt. er klikket på. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse informationer kan ikke knyttes til den pågældende nyhedsbrevsmodtager. De er udelukkende beregnet til statistisk analyse af nyhedsbrevets kampagner. Resultaterne af disse analyser kan anvendes til bedre at kunne tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker analysere via MailChimp, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Til dette formål stiller vi et tilsvarende link til rådighed i hver nyhedsmail. Derudover kan du også afmelde nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Databehandlingen sker på grundlag af dit samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at framelde dig nyhedsbrevet. Retmæssigheden af den databehandling, der allerede er foretaget, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, som du har givet os for at modtage nyhedsbrevet, bliver lagret hos os, indtil du framelder nyhedsbrevet, og slettes både fra vores servere og fra MailChimps servere efter afbestilling af nyhedsbrevet. Oplysninger, som er lagret hos os til andre formål (f.eks. e-mail-adresser til medlemsområdet) berøres ikke heraf.

Nærmere oplysninger fremgår af MailChimps databeskyttelsesbestemmelser på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Indgåelse af en Data Processssing Agreement

Vi har en såkaldt „Data-Processing-Agreement“ med MailChimp, hvor vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjeparter. Denne aftale kan findes under følgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

IP-anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på dette websted. Derved forkortes din IP-adresse, inden den overføres til USA, af Google i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den forkortes. På vegne af udbyderen af dette websted bruger Google disse oplysninger til at analysere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og tilbyde udbyderen af webstedet yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internettet. Den IP-adresse, der overføres fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.

Browser Plugin

Du kan forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Du kan også indsamle de data, som cookien genererer, og som er relateret til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Indsigelse mod dataregistrering

Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine oplysninger ved at klikke på nedenstående link. Der indstilles en fravalgs-cookie, som forhindrer registreringen af dine data ved fremtidige besøg på dette website: Deaktiver Google Analytics.

Du kan finde flere oplysninger om omgangen med brugerdata hos Google Analytics i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?.

Ordrebehandling

Vi har indgået en kontrakt med Google om databehandling og omsætter fuldstændigt de strenge forskrifter fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brugen af Google Analytics.

Demografiske kendetegn ved Google Analytics

Dette websted anvender funktionen “demografiske kendetegn” fra Google Analytics. Det gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser for de besøgende på siden. Disse data stammer fra interesserelaterede reklamer fra Google samt besøgerdata fra tredjeparter. Disse oplysninger kan ikke henføres til en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funktion ved hjælp af visningsindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde Google Analytics’ registrering af dine data som vist i punktet “Indsigelse mod dataregistrering”.

 1. Plug-ins og værktøjer
YouTube med udvidet databeskyttelse

Vores websted anvender plugins fra YouTube. Sidens ejer er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA.

Vi anvender YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube gemmer YouTube ikke oplysninger om besøgende på dette websted, før de har set videoen. Videregivelse af data til YouTube-partnere er derimod ikke tvingende udelukket som følge af den udvidede databeskyttelsestilstand. Således opretter YouTube forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på vores hjemmeside, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. I den forbindelse får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Når du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at tildele din surfadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Når du har startet en video, kan YouTube også lagre forskellige cookies på din enhed. Ved hjælp af disse cookies kan YouTube modtage oplysninger om besøgende på vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistik, forbedre brugervenligheden og forebygge bedrageriforsøg. Cookies bliver på din enhed, indtil du sletter dem.

Efter start af en YouTube-video kan der eventuelt udløses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Anvendelsen af YouTube sker med henblik på en tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR.

Yderligere informationer om databeskyttelse hos YouTube finder du i deres databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts

Denne side anvender såkaldte webfonts, der stilles til rådighed af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. I den forbindelse er der ingen forbindelse til Googles servere.

Google Maps

Denne side bruger via en API korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at kunne bruge Google Maps funktioner er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger bliver som regel overført til en Google-server i USA og lagret der. Udbyderen af denne side har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Brugen af Google Maps sker for at få en tiltalende præsentation af vores online-tilbud og for at gøre det lettere at finde de steder, som vi angiver på webstedet. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 litra f GDPR.

Du kan finde flere oplysninger om omgangen med brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Vi anvender “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på vores websteder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om registreringen af data på vores websteder (f.eks. i en kontaktformular) sker via et menneske eller via et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA hjemmesidebesøgerens adfærd ud fra forskellige egenskaber. Denne analyse starter automatisk, når den besøgende går ind på webstedet. Med henblik på analyse analyserer reCAPTCHA forskellige informationer (f.eks. IP-adresse, opholdstid for den besøgende på websitet eller musebevægelser, som brugeren har aktiveret). De indsamlede data under analysen bliver videresendt til Google.

ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. besøgende på webstedet vil ikke blive gjort opmærksom på, at analysen er i gang.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f GDPR. Udbyderen af webstedet har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret udtræk og mod SPAM.

Du kan læse mere om Google reCAPTCHA og Googles databeskyttelseserklæring på følgende links: https://policies.google.com/privacy og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html