Pentru compania noastră, am numit un responsabil cu protecția datelor. Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat după cum urmează:

bredent GmbH & Co. KG
Responsabil cu protecția datelor
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden
E-mail: Datenschutz@bredent.com

Declarație privind protecția datelor

 1. O privire de ansamblu asupra protecției datelor

Indicații cu caracter general

Următoarele indicații oferă o prezentare simplă a ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vizitați site-ul nostru web. Datele cu caracter personal sunt toate datele cu care puteți fi identificat personal. Puteți găsi informații detaliate despre subiectul protecției datelor în Declarația noastră privind protecție a datelor de sub acest text.

Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Cine este responsabil cu colectarea datelor pe acest site web?

Prelucrarea datelor de pe acest site web este efectuată de operatorul site-ului web. Puteți găsi detaliile lor de contact în mențiunile juridice ale acestui site web.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Pe de o parte, datele dumneavoastră sunt colectate atunci când ni le comunicați. Aici poate fi vorba, de ex., despre datele pe care le introduceți într-un formular de contact.

Alte date sunt înregistrate automat de sistemele noastre IT atunci când vizitați site-ul web. Acestea sunt în principal date tehnice (de ex. browserul de internet, sistemul de operare sau ora de vizualizare a paginii). Aceste date sunt colectate automat de îndată ce intrați pe site-ul nostru web.

Pentru ce folosim datele dumneavoastră?

Unele dintre date sunt colectate pentru a asigura furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza comportamentul utilizatorului.

Ce drepturi aveți cu privire la datele dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi informații despre originea, destinatarul și scopul datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate, gratuit și în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a solicita rectificarea, blocarea sau ștergerea acestor date. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în mențiunile juridice dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune reclamații la autoritatea de supraveghere competentă.

În plus, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Detalii pot fi găsite în Declarația privind protecția datelor la „Dreptul la restricționarea prelucrării”.

Instrumente de analiză și instrumente ale părților terțe

Când vizitați site-ul nostru web, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat din punct de vedere statistic. Acest lucru se face în principal cu modulele cookie și așa-numitele programe de analiză. Comportamentul dumneavoastră de navigare este, de regulă, analizat anonim; comportamentul de navigare nu poate duce înapoi la dumneavoastră. Puteți obiecta la această analiză sau o puteți preveni prin utilizarea unor instrumente. Puteți găsi informații detaliate despre aceasta în următoarea Declarație privind protecția datelor.

Vă puteți opune acestei analize. Vă vom informa despre posibilitățile de obiecție în această Declarație privind protecția datelor.

 1. Indicații cu caracter general și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestui site web gestionează cu serozitate maximă protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și cu această Declarație privind protecția datelor.

Când utilizați acest site web, sunt colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt datele cu care puteți fi identificat personal. Prezenta Declarație privind protecția datelor explică ce date colectăm și pentru ce le folosim. De asemenea, explică cum și în ce scop se realizează acest lucru.

Vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor pe internet (de ex. atunci când comunicați prin e-mail) poate avea lacune de securitate. O protecție completă a datelor împotriva accesării de către terți nu este posibilă.

Indicație privind organismul responsabil

Organismul responsabil cu prelucrarea datelor de pe acest site web este:

bredent medical GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefon: + 49 7309 872-441
E-mail: info-medical@bredent.com

bredent GmbH & Co. KG
Weißenhorner Straße 2
89250 Senden

Telefon: + 49 7309 872-22
E-mail: info@bredent.com

Organismul responsabil este persoana fizică sau juridică care singură sau împreună cu alții, decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal (de ex. nume, adrese de e-mail și altele similare).

Revocarea consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor

Multe operațiuni de prelucrare a datelor sunt posibile numai cu acordul dumneavoastră expres. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat. Este suficient să ne trimiteți un e-mail informal. Legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de revocare rămâne neafectată de revocare.

Dreptul de a obiecta la colectarea datelor în cazuri speciale și împotriva marketingului direct (art. 21 RGPD)

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. e sau f din RGPD, aveți dreptul în orice moment să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară; acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi. Temeiul juridic respectiv pe care se bazează prelucrarea poate fi găsit în această Declarație privind protecția datelor. Dacă vă opuneți, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză, decât dacă putem dovedi motive imperioase și demne de protecție pentru prelucrare, care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau dacă prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale (obiecție conform art. 21 alin. 1 din RGPD).

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a opera marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este conectată la un astfel de marketing direct. Dacă vă opuneți, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopuri de marketing direct (obiecție în conformitate cu art. 21 alin. 2 din RGPD).

Dreptul de a depune reclamații la autoritatea de supraveghere responsabilă

În cazul încălcării RGPD, persoanele vizate au dreptul să depună reclamații la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru al reședinței lor obișnuite, la locul de muncă sau la locul presupusei încălcări. Dreptul de depunere a reclamațiilor există fără a aduce atingere altor căi de atac administrative sau judiciare.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a citi datele pe care le prelucrăm automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru îndeplinirea unui contract, predate dumneavoastră sau unei terțe părți, într-un format comun, care poate fi citit de dispozitive. Dacă solicitați transferul direct al datelor către o altă persoană responsabilă, acesta se va face numai dacă este fezabil din punct de vedere tehnic.

Criptarea SSL sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținuturilor confidențiale, cum ar fi comenzile sau întrebările pe care ni le trimiteți nouă, ca operator al site-ului web, acest site folosește o criptare SSL sau TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că linia de adresă a browserului se schimbă din „http://” în „https://” și prin simbolul de lacăt din linia browserului.

Dacă criptarea SSL sau TLS este activată, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de terți.

Informare, blocare, ștergere și rectificare

În cadrul prevederilor legale aplicabile, aveți dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră cu caracter personal stocate, originea și destinatarul acestora și scopul prelucrării datelor și, dacă este necesar, dreptul de a rectifica, bloca sau șterge aceste date. Ne puteți contacta oricând la adresa indicată în mențiunile juridice dacă aveți întrebări suplimentare cu privire la datele cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru aceasta, ne puteți contacta oricând la adresa indicată în mențiunile juridice. Dreptul la restricționarea prelucrării există în următoarele cazuri:

 • În cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, de obicei avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/are loc ilegal, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, în loc de ștergerea acestora.
 • Dacă nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru a vă exercita, apăra sau susține drepturile legale, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în loc de ștergerea acestora.
 • Dacă ați depus o obiecție în conformitate cu art. 21 alin. 1 din RGPD, interesele dumneavoastră și ale noastre trebuie să fie ponderate. Atât timp cât nu este încă clar ale cui interese prevalează, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aceste date – în afară de stocarea lor – pot fi prelucrate numai cu acordul dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale sau pentru protejarea drepturilor altei persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru.

Obiecția față de e-mailurile publicitare

Prin prezenta ne opunem utilizării datelor de contact publicate ca parte a obligației de furnizare a mențiunilor legale pentru trimiterea de materiale publicitare și de informații nesolicitate. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a întreprinde acțiuni în justiție în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mailurile spam.

 1. Colectarea datelor pe site-ul nostru web

Module cookie

Unele site-uri web folosesc așa-numitele cookie-uri. Cookie-urile nu vă afectează computerul și nu conțin viruși. Cookie-urile servesc la a face oferta noastră mai ușor de utilizat, mai eficientă și mai sigură. Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și salvate de browserul dumneavoastră.

Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. Acestea sunt șterse automat după vizita dumneavoastră. Alte cookie-uri rămân stocate pe dispozitivul dumneavoastră final până când le ștergeți dumneavoastră. Aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem browserul dumneavoastră la următoarea vizită.

Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat cu privire la setarea cookie-urilor și să permiteți cookie-urile numai în cazuri individuale, să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru anumite cazuri sau în general, și să activați ștergerea automată a cookie-urilor atunci când închideți browserul. Dacă dezactivați cookie-urile, funcționalitatea acestui site web poate fi restricționată.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a efectua procesul de comunicare electronică sau pentru a furniza anumite funcții pe care le doriți (de ex. funcția coșului de cumpărături) sunt stocate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în stocarea cookie-urilor pentru furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor sale. În măsura în care sunt stocate alte cookie-uri (de ex. cookie-uri pentru analiza comportamentului dumneavoastră de navigare), acestea vor fi tratate separat în această Declarație privind protecția datelor.

Fișiere jurnal de server

Furnizorul site-ului web colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browserul dumneavoastră ni le transmite automat. Acestea sunt:

 • Tipul browserului și versiunea browserului
 • Sistemul de operare utilizat
 • URL-ul de referință
 • Numele gazdei computerului care accesează
 • Ora solicitării serverului
 • Adresă IP

Aceste date nu sunt combinate cu alte surse de date.

Colectarea acestor date are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în prezentarea și optimizarea site-ului său fără erori de natură tehnică – pentru aceasta, trebuie înregistrate fișierele jurnal de server.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți solicitări folosind formularul de contact, datele dumneavoastră din formularul de solicitare, inclusiv datele de contact pe care le-ați furnizat acolo, vor fi stocate de noi în scopul procesării cererii și în cazul unor întrebări ulterioare. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact are loc exclusiv pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Vă puteți revoca în orice moment acest consimțământ. Este suficient să ne trimiteți un e-mail informal. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate înainte de revocare rămâne neafectată de revocare.

Datele pe care le introduceți în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, să vă revocăm consimțământul acordat pentru stocare sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică (de ex. după ce cererea dumneavoastră a fost procesată). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de stocare – rămân neafectate.

Înregistrarea cu Facebook Connect

În loc să vă înregistrați direct pe site-ul nostru web, vă puteți înregistra cu Facebook Connect. Furnizorul acestui serviciu este Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda.

Dacă decideți să vă înregistrați cu Facebook Connect și dați clic pe butonul „Logare cu Facebook” / „Conectare cu Facebook”, veți fi redirecționat automat către platforma Facebook. Acolo vă puteți loga cu datele dumneavoastră de utilizare. Aceasta va interconecta profilul dumneavoastră Facebook la site-ul nostru web sau la serviciile noastre. Prin această interconectare, obținem acces la datele dumneavoastră stocate pe Facebook. Acestea sunt în principal:

 • Numele de Facebook
 • Poza și titlul de profil de Facebook
 • Poza de titlu de Facebook
 • Adresa de e-mail înregistrată la Facebook
 • ID-ul de Facebook
 • Listele de prieteni din Facebook
 • Like-urile Facebook (indicațiile „Îmi place”)
 • Data nașterii
 • Gen
 • Țara
 • Limbă

Aceste date sunt utilizate pentru a vă configura, pune la dispoziție și personaliza contul.

Înregistrarea cu Facebook Connect și operațiunile de prelucrare a datelor asociate se bazează pe consimțământul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Vă puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu efect pentru viitor.

Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare Facebook și Politica de utilizare a datelor Facebook. Acestea pot fi găsite la: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ și https://de-de.facebook.com/legal/terms/.

Facebook Pixel

Pentru a măsura conversia, site-ul nostru web folosește Pixel pentru acțiunea vizitatorilor de la Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”).

Astfel, comportamentul vizitatorilor paginii poate fi urmărit după ce au fost redirecționați către site-ul web al furnizorului dând clic pe un anunț Facebook. Aceasta permite evaluarea eficienței reclamei publicitare Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței și optimizarea viitoarelor măsuri publicitare.

Datele colectate sunt anonime pentru noi, ca operator al acestui site web; nu putem afla identitatea utilizatorilor. Însă datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât este posibilă o conexiune la profilul de utilizator respectiv și Facebook poate utiliza datele în scopurile proprii de publicitate, în conformitate cu Politica de utilizare a datelor Facebook. Aceasta îi permite Facebook comutarea reclamelor atât pe paginile Facebook, cât și în afara Facebook. Noi, în calitate de operator al site-ului web, nu putem influența această utilizare a datelor.

Puteți găsi mai multe indicații despre protejarea confidențialității dumneavoastră în Politica de confidențialitate Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

De asemenea, pentru dezactivarea funcției de remarketing „Segmente de public personalizate”, puteți dezactiva anunțurile publicitare din zona de setări, la https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pentru acesta, trebuie să fiți logat la Facebook.

Dacă nu aveți un cont Facebook, puteți dezactiva publicitatea bazată pe utilizare de la Facebook pe site-ul web European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics

Acest site web folosește funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics utilizează așa-numitele „cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dumneavoastră. Informațiile generate de modulele cookie referitoare la modul de utilizare de către dumneavoastră a acestui site web sunt transferate de regulă către un server al Google din SUA și sunt stocate acolo.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analiza comportamentului utilizatorilor pentru a-și optimiza atât oferta site-ului web, cât și publicitatea.

Obiecție la colectarea datelor: Clic aici pentru dezabonare

MailChimp

Acest site web folosește serviciile MailChimp pentru a trimite buletine informative. Furnizorul este Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SUA.

MailChimp este un serviciu cu care, printre altele, poate fi organizată și analizată expedierea buletinelor informative. Dacă introduceți date în scopul abonării la buletinul informativ (de ex. adresa de e-mail), acestea vor fi stocate pe serverele MailChimp din SUA.

MailChimp este certificat conform „Scutului de confidențialitate UE-SUA”. „Scutul de confidențialitate” este un acord între Uniunea Europeană (UE) și SUA, care își propune să asigure conformitatea cu standardele europene de protecție a datelor din SUA.

Cu ajutorul MailChimp putem analiza campaniile prin buletinele noastre informative. Când deschideți un e-mail trimis cu MailChimp, un fișier conținut în e-mail (așa-numitul fanion de web) se conectează la serverele MailChimp din SUA. Astfel, se poate stabili dacă a fost deschis un mesaj de buletin informativ și pe ce linkuri s-a apăsat. De asemenea, sunt înregistrate și informațiile tehnice (de ex. ora de acces, adresa IP, tipul de browser și sistemul de operare). Aceste informații nu pot fi atribuite destinatarului respectiv al buletinului informativ. Ele sunt utilizate exclusiv pentru analiza statistică a campaniilor de buletin informativ. Rezultatele acestor analize pot fi utilizate pentru a adapta mai bine buletinele informative viitoare la interesele destinatarilor.

Dacă nu doriți nicio analiză de către MailChimp, trebuie să vă dezabonați de la buletinul informativ. În acest scop, vă oferim un link pentru dezabonare în fiecare mesaj al buletinului informativ. De asemenea, vă puteți dezabona de la buletinul informativ și direct de pe site-ul web.

Prelucrarea datelor are loc pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD). Vă puteți revoca în orice moment acest consimțământ, dezabonându-vă de la buletinul informativ. Legalitatea operațiunilor de prelucrare a datelor efectuate înainte de revocare rămâne neafectată de revocare.

Datele stocate la noi în scopul abonării la buletinul informativ vor fi păstrate de noi până când vă dezabonați de la buletinul informativ și vor fi șterse de pe serverele noastre, precum și de pe serverele MailChimp, după ce vă dezabonați de la buletinul informativ. Acest lucru nu afectează datele pe care le-am stocat în alte scopuri (de ex. adrese de e-mail pentru zona membrilor).

Pentru mai multe informații, consultați dispozițiile privind protecția datelor ale MailChimp la: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Încheierea unui Acord de prelucrare a datelor

Am încheiat un așa-numit „Acord de prelucrare a datelor” MailChimp, prin care obligăm MailChimp să protejeze datele clienților noștri și să nu le transmită unor terțe părți. Acest acord poate fi vizualizat la linkul următor: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

Anonimizarea IP-ului

Am activat funcția de anonimizare a IP-ului pe acest site web. Ca urmare, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European, înainte ca aceasta să fie transmisă în SUA. Adresa IP completă este transmisă numai în cazuri de excepție către un server al Google din SUA și salvată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitățile pe site-ul web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de utilizarea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dumneavoastră ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date furnizate de Google.

Plug-in de browser

Puteți împiedica stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browserului dumneavoastră; însă vă atragem atenția asupra faptului că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. În plus, puteți împiedica colectarea de către Google a datelor generate de modulul cookie și legate de utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și procesarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug-in-ul de browser disponibil la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Obiecție la colectarea datelor

Puteți împiedica Google Analytics să vă colecteze datele accesând linkul următor. Va fi activat un modul cookie de renunțare, care împiedică înregistrarea datelor dumneavoastră la viitoarele vizite pe acest site web: Dezactivați Google Analytics.

Mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor de către Google Analytics puteți găsi în Politica Google de protecție a datelor: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Prelucrarea comenzilor

Am încheiat cu Google un contract de prelucrare a comenzilor și am implementat pe deplin cerințele stricte ale autorităților germane privind protecția datelor atunci când folosim Google Analytics.

Caracteristici demografice de la Google Analytics

Acest site web folosește funcția „Caracteristici demografice” de la Google Analytics. Aceasta permite crearea rapoartelor care conțin informații despre vârsta, sexul și interesele vizitatorilor site-ului. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interes din partea Google și din datele vizitatorilor de la furnizori terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin intermediul setărilor anunțurilor din contul dumneavoastră Google sau, în general, puteți interzice colectarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics, așa cum este descris în secțiunea „Obiecție la colectarea datelor”.

 1. Plug-in-uri și instrumente

YouTube cu protecție extinsă a datelor

Site-ul nostru web folosește plug-in-uri ale site-ului web YouTube. Operatorul paginilor este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA.

Folosim YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod înseamnă că YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site web înainte de a viziona videoclipul. Transferul de date către partenerii YouTube nu este neapărat exclus prin modul extins de protecție a datelor. Acesta este modul în care YouTube se conectează la rețeaua Google DoubleClick, indiferent dacă vizionați sau nu un videoclip.

De îndată ce începeți să vizionați un videoclip YouTube pe site-ul nostru web, este stabilită o conexiune la serverele YouTube. Serverul YouTube este informat pe care dintre paginile noastre le-ați vizitat. Dacă sunteți logat la contul dumneavoastră YouTube, îi permiteți YouTube să atribuie comportamentul dumneavoastră de navigare direct la profilul dumneavoastră personal. Puteți preveni acest lucru delogându-vă din contul dumneavoastră YouTube.

În plus, YouTube poate salva diverse module cookie pe dispozitivul dumneavoastră final după ce începeți să vizualizați un videoclip. Cu ajutorul acestor module cookie, YouTube poate primi informații despre vizitatorii site-ului nostru web. Aceste informații pot fi utilizate, printre altele, pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți gradul de utilizare și pentru a preveni încercările de fraudă. Modulele cookie rămân pe dispozitivul dumneavoastră final până când le ștergeți.

Dacă este necesar, după începerea vizionării unui videoclip YouTube, pot fi declanșate operațiuni de prelucrare a datelor asupra cărora nu avem nicio influență.

YouTube este utilizat în interesul unei prezentări atrăgătoare a ofertelor noastre online. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Puteți găsi mai multe informații despre protecția datelor la YouTube în Politica de confidențialitate a acestuia, la: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts – Caractere web Google

Această pagină folosește așa-numitele caractere web, care sunt furnizate de Google pentru afișarea uniformă a caracterelor. Caracterele Google sunt instalate local. Nu există nicio conexiune la serverele Google.

Google Maps

Acest site folosește serviciul de hărți Google Maps printr-un conector API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pentru a utiliza funcțiile Google Maps este necesară salvarea adresei dumneavoastră IP. De regulă, aceste informații sunt transferate către un server Google din SUA și sunt stocate acolo. Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.

Utilizarea Google Maps are loc în interesul unei prezentări atrăgătoare a ofertelor noastre online și pentru a facilita găsirea locurilor pe care le-am indicat pe site. Acesta reprezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor de către Google Analytics puteți găsi în Politica de protecție a datelor a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Utilizăm pe paginile noastre de internet „Google reCAPTCHA” (numit mai jos „reCAPTCHA”). Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

reCAPTCHA verifică dacă introducerea datelor pe paginile noastre de internet (de ex., într-un formular de contact) este realizată de un om sau de un program automat. În acest sens, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului paginilor noastre de internet pe baza unor caracteristici diferite. Această analiză începe automat, imediat ce vizitatorul intră pe pagina de internet. Pentru această analiză reCAPTCHA evaluează diferite informații (de ex., adresa IP, timpul petrecut de vizitator pe pagina de internet sau mișcările mouse-ului utilizatorului). Datele colectate pentru analiză sunt trimise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii paginilor de internet nu sunt informați despre faptul că are loc o analiză.

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6, alin. 1, lit. f a RGPD. Operatorul paginilor de internet are un interes legitim de a-și proteja ofertele de internet împotriva spionajului automatizat abuziv și împotriva SPAM-urilor.

Pentru mai multe informații, atât despre Google reCAPTCHA, cât și despre Politica de protecția a datelor a Google, accesați următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy?hl=de și https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html